ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΜΒΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ AENAOS 1300Lit. – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΜΒΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ AENAOS 500Lit.