Τοποθέτηση αποστακτικών μηχανημάτων Κ. Δημητριάδης – Γιαννιτσά Πέλλης

Τοποθέτηση αποστακτικού μηχανήματος Κ. Σεμερτζίδης – Ανθοχώρι Βοϊου Κοζάνης