Ειδικές Κατασκευές Χαλκού

  • Χάλκινες επενδύσεις σε ταβέρνες, μπαρ, τζάκια κτλ.

  • Χάλκινα Φωτιστικά

  • Σκεύη φαγητού

  • Καζάνια ζαχαροπλαστικής

  • Μπρίκια

  • Λάμπες

  • Τζάκια λέβητες

  • Inox Κατασκευές